Bảng giá phần mềm

Phần mềm quản lý Nhà thuốc GPP cung cấp các gói dịch vụ đa dạng, phù hợp với khả năng chi trả của khách hàng mà vẫn đem đến những tính năng nổi trội, hỗ trợ nhu cầu các Nhà thuốc nhỏ và lớn..

GÓI 1 NĂM

1,800,000đ

/1 hợp đồng

Những tính năng thông minh - hỗ trợ chăm sóc khách hàng.

Quản lý chuỗi nhà thuốc bán buôn bán lẻ.

Thông báo thuốc cận date, cảnh báo nhập hàng.

Quản lý khách hàng.

Vận hành trực tuyến online.

GÓI 3 NĂM

3,900,000đ

/1 hợp đồng

Những tính năng thông minh - hỗ trợ chăm sóc khách hàng.

Quản lý chuỗi nhà thuốc bán buôn bán lẻ.

Thông báo thuốc cận date, cảnh báo nhập hàng.

Quản lý khách hàng.

Vận hành trực tuyến online.

Quản lý nhà cung cấp.

GÓI TRỌN ĐỜI

5,980,000đ

/1 hợp đồng

Những tính năng thông minh - hỗ trợ chăm sóc khách hàng.

Quản lý chuỗi nhà thuốc bán buôn bán lẻ.

Thông báo thuốc cận date, cảnh báo nhập hàng.

Quản lý khách hàng.

Vận hành trực tuyến online.

Quản lý nhà cung cấp.

Liên thông cơ sở dữ liệu dược quốc gia.

0589929999