Quản lý mẫu in

Hướng dẫn sử dụng tính năng Quản lý mẫu in

Trong hoạt động bán hàng, nội dung cũng như hình thức của hóa đơn bán hàng, đơn trả hàng để đưa cho khách hàng rất quan trọng. Các mẫu hóa đơn đó phải vừa ngắn gọn, nhưng lại đầy đủ thông tin để khách hàng và người bán hàng tra cứu. Bên cạnh đó, bạn có thể kết hợp quảng cáo hay là một phương thức để khách hàng nhớ hoặc tìm kiếm thông tin về cửa hàng của bạn một cách nhanh nhất.

I. Quản lý mẫu in

- Để thiết lập mẫu in, tại màn hình Quản lý, từ menu Thiết lập (1), bạn chọn Quản lý mẫu in (2).

- Màn hình Quản lý mẫu in bao gồm các thông tin sau:

 • Đặt hàng: Mẫu in được sử dụng để in thông tin giao dịch đặt hàng.
 • Hóa đơn: Mẫu in được sử dụng để in thông tin giao dịch bán hàng và thanh toán.
 • Trả hàng: Mẫu in được sử dụng để in thông tin giao dịch trả hàng cho khách
 • Đổi trả hàng: Mẫu in được sử dụng để in thông tin giao dịch đổi trả hàng
 • Nhập hàng: Mẫu in được sử dụng để in thông tin giao dịch nhập hàng với đối tác
 • Trả hàng nhập: Mẫu in được sử dụng để in thông tin giao dịch trả hàng đã nhập cho nhà cung cấp
 • Phiếu thu: Mẫu in được sử dụng để in thông tin khi tạo phiếu thu
 • Phiếu chi: Mẫu in được sử dụng để in thông tin khi tạo phiếu chi
 • Xuất hủy: Mẫu in được sử dụng để in thông tin khi tạo phiếu xuất hủy
 • Kiểm kho: Mẫu in được sử dụng để in thông tin khi tạo phiếu kiểm kho
 • Chuyển kho: Mẫu in được sử dụng để in thông tin giao dịch chuyển hàng từ chi nhánh này sang chi nhánh khác

- Tại màn hình Quản lý mẫu inchọn Giao dịch cần xem danh sách mẫu in và kích chọn Mẫu in để xem danh sách các mẫu in hỗ trợ cho giao dịch này. Ví dụ: Giao dịch Đơn đặt hàng.

1. Thêm mới mẫu in

- Tại màn hình Quản lý mẫu in, chọn giao dịch cần thêm mẫu in. Ví dụ: Giao dịch Hóa đơn.

- Kích biểu tượng  để thêm mới mẫu in.

- Sau khi hệ thống hiển thị màn hình Thêm mẫu in đơn đặt hàng, bạn nhập thông tin Tên mẫu in (1) nội dung cho mẫu in mới (2)

- Chọn Lưu để hoàn tất.

- Thao tác Thêm mẫu in hoàn tất khi hệ thống hiển thị thông báo thành công.

Bên phải màn hình có thể hiện bản xem trước mẫu in để người dùng thuận tiện hơn trong việc chỉnh sửa mẫu in.

2. Sửa mẫu in

- Tại màn hình Quản lý mẫu in, chọn giao dịch cần sửa mẫu in. Ví dụ: Giao dịch Đơn đặt hàng.

- Bạn chọn mẫu in và kích biểu tượng  để sửa mẫu in.

- Hệ thống hiển thị màn hình Sửa mẫu in đơn đặt hàng, bạn sửa các thông tin trên mẫu in bao gồm: Tên mẫu in (1), nội dung mẫu in (2)

- Chọn Lưu để hoàn tất.

- Thao tác Sửa mẫu in hoàn tất khi hệ thống hiển thị thông báo thành công.

Như vậy, Nhà thuốc GPP đã thực hiện xong phần hướng dẫn tính năng Quản lý mẫu in.

Chúc Quý khách thành công!

0589929999