Sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng Danh mục Sản phẩm

I. Thêm mới Sản phẩm

- Vào Sản phẩm/Dịch vụ (1), chọn Sản phẩm(2)

- Tại thông tin mục sản phẩm bên trái màn hình, bạn kích Thêm mới  (3), hệ thống hiển thị cửa sổ Thêm Sản phẩm.

 • - Nhập thông tin bắt buộc: Mã hàng, Tên hàng, Nhóm hàng
 • - Thương hiệu
 • - Hình ảnh
 • - Đơn vị tính

- Nhập mô tả chi tiết cho sản phẩm

- Nhấn nút Lưu, nếu thành công Sản phẩm vừa thêm sẽ được hiển thị ngay phía cửa sổ Sản phẩm bên trái màn hình.

II. Quản lý thương hiệu

- Để quản lý thương hiệu sản phẩm, khi thêm mới hoặc cập nhật thông tin hàng hóa, bạn ghi nhận thêm thông tin của thương hiệu.

- Các thao tác thêm mới, cập nhật, xóa thông tin thương hiệu được thực hiện như sau:

1. Thêm mới thương hiệu

- Để thêm mới thương hiệu, bạn kích vào biểu tượng   (1) ->  nhập tên thương hiệu (2) -> kích Lưu (3)

Hoặc có thể kích chuột và tìm chọn thương hiệu đang có sẵn.

III. Ngừng kinh doanh Sản phẩm

- Khi không có nhu cầu kinh doanh tiếp mặt hàng nào đó, nhưng không làm ảnh hưởng đến những thông tin lịch sử của sản phẩm này trong quá khứ, trên màn hình Sản phẩm, tìm mặt hàng bạn muốn ngừng kinh doanh, kích vào tên sản phẩm, chọn Ngừng kinh doanh.

IV. Nhập – xuất danh sách sản phẩm từ file excel

1. Nhập sản phẩm từ file Excel

- Nhập thông tin cho file dữ liệu theo mẫu hệ thống cung cấp

- Trên menu Sản phẩm,  kích , chọn Import file

- Hệ thống hiển thị ra cửa sổ sau:

- Bạn chọn cách import dữ liệu trên 5 thông tin:

 • Xử lý trùng mã sản phẩm, khác tên sản phẩm?
  • Nếu chọn Báo lỗi và dừng import: khi hệ thống kiểm tra có dữ liệu sản phẩm trùng mã nhưng khác tên trong file sẽ báo lỗi và dừng import toàn bộ file.
  • Nếu chọn Thay thế tên hàng cũ bằng tên sản phẩm mới: khi hệ thống kiểm tra có dữ liệu sản phẩm trùng mã nhưng khác tên trong file sẽ cập nhật lại tên sản phẩm đang tồn tại trên hệ thống thành tên sản phẩm ghi trong file import.
 • Cập nhật giá trị tồn kho không?
  • Nếu chọn Không: Thông tin tồn kho của sản phẩm không thay đổi.

  • Nếu chọn : Thông tin tồn kho của sản phẩm thay đổi như trong file excel và hệ thống phát sinh phiếu kiểm kho tự động cho các sản phẩm được nhập.

 • Áp dụng giá vốn khi thêm mới, cập nhật sản phẩm trên:
  • Nếu chọn Toàn hệ thống: giá vốn sản phẩm trong file import được áp dụng trên tất cả các chi nhánh của gian hàng.
  • Nếu chọn Chi nhánh áp dụng: giá vốn hàng hóa trong file import sẽ chỉ áp dụng cho các chi nhánh được chọn.
 • Trạng thái kinh doanh áp dụng trên?
  • Nếu chọn Toàn hệ thống: trạng thái kinh doanh của sản phẩm được áp dụng trên tất cả các chi nhánh của gian hàng

- Nhấn nút Chọn file dữ liệu, chọn đường dẫn tới file dữ liệu.

- Nhấn nút Tải lên (4) để thực hiện import hàng hóa. 

- Lưu ý:

 • Cần sử dụng đúng file mẫu để import hàng hóa. Kích để tải về file mẫu.
 • Nội dung file dữ liệu nhập theo chuẩn sau
 • Tên hàng

Mã hàng: Mã hàng bắt buộc nhập. Nếu mã hàng đã tồn tại, hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin cho mã hàng đó. 

Tên hàng

Nhóm hàng

Giá vốn

Tồn kho

Khách hàng mua

Thương hiệu

Vị trí

Trọng lượng

2. Xuất danh sách sản phẩm ra file Excel

- Hệ thống cho phép xuất toàn bộ dữ liệu sản phẩm ra file excel.

- Có thể chỉnh sửa trên file dữ liệu được xuất ra, sau đó import dữ liệu trở lại hệ thống để cập nhật đồng bộ các thông tin vừa chỉnh sửa.

- Để xuất toàn bộ danh sách hàng hóa ra file Excel, trên menu Sản phẩm,  kích , chọn Import file kích Xuất file

Như vậy, Nhà thuốc GPP đã thực hiện xong phần hướng dẫn sử dụng Danh mục Sản phẩm

Chúc Quý khách thành công!

0589929999