Kiểm kho

Hướng dẫn sử dụng tính năng Kiểm kho

Kiểm kho là một hoạt động thường xuyên được các cửa hàng thực hiện để kiểm kê số lượng và tình trạng của sản phẩm trong kho nhằm nắm được tình hình sản phẩm thực tế trong kho, lượng chênh lệch so với thực tế. Thông thường, việc kiểm kho được thực hiện theo tuần, tháng, quý hay năm tùy theo quy mô và số lượng hàng của cửa hàng đó.

Tạo phiếu kiểm kho

Để thực hiện tạo phiếu kho bạn thực hiện như sau:

 • Tại màn hình Quản lý/Bán hàng, vào menu Sản phẩm/Dịch vụ (1), kích chọn Kiểm kho (2)

Màn hình Kiểm kho hiện ra, bạn kích + Kiểm kho (3)

 

 

 • Màn hình tạo phiếu kiểm kho hiện ra như sau:

- Tạo phiếu kiểm kho theo các bước sau:

Bước 1: Thêm hàng hóa vào phiếu kiểm

- Để thêm sản phẩm vào phiếu kiểm kho: Chọn sản phẩm bằng công cụ tìm kiếm, chọn sản phẩm bằng thanh công cụ tìm kiếm

Tại ô tìm kiếm sản phẩm, tìm và nhập sản phẩm theo 1 trong 2 cách: theo tên  và mã hàng hóa và chọn sản phẩm cần kiểm

- Tìm kiếm theo tên:

- Tìm kiếm theo mã

 • Bạn chọn nhóm sản phẩm cần kiểm kho và kích Hoàn thành.
 • Toàn bộ sản phẩm trong danh mục đã chọn sẽ được đưa vào phiếu kiểm kho.
 • Nhập số lượng tồn kho thực tế của từng hàng hóa vào cột Thực tế.

Bước 2: Xem lại danh sách sản phẩm trong phiếu kiểm kho

- Danh sách sản phẩm được chọn vào phiếu kiểm được chia thành các tab: Tổng số lượng, Thực tế, Lệch, Chưa kiểm.

Tương ứng như sau:

 • Tổng số lượng: Bao gồm tất cả danh sách sản phẩm được thêm vào phiếu kiểm kho
 • Thực tế: Danh sách sản phẩm có Số lượng thực tế bằng tồn kho trên phần mềm
 • Lệch: Danh sách sản phẩm có số lượng thực tế khác tồn kho trên phần mềm
  • Ngoài việc hiển thị số lượng sản phẩm chênh lệch thì hệ thống hỗ trợ tính giá trị của số lượng sản phẩm bị lệch này, giúp người dùng hình dung được số tiền đang lệch.
  • Giá trị lệch = Số lượng lệch * Giá vốn tại thời điểm tạo phiếu kiểm kho
 • Chưa kiểm: Danh sách sản phẩm chưa nhập số lượng thực tế.​

Bước 3: Rà soát thông tin phiếu kiểm

 • Sau khi hoàn thiện xong việc chọn sản phẩm và cập nhật số lượng tồn kho thực tế,  bạn có thể thay đổi một số thông tin chung của phiếu kiểm đó như: Mã kiểm kho, ngày/giờ tạo phiếu hay thêm ghi chú cho phiếu này.
 • Cuối cùng bạn kích Hoàn thành để thực hiện thao tác kiểm kho.

 

Như vậy, Nhà thuốc GPP đã thực hiện xong phần hướng dẫn tính năng Kiểm kho

Chúc Quý khách thành công!

0589929999