Tổng quan

Hướng dẫn sử dụng màn hình Tổng quan

I. Ý nghĩa

Giúp người dùng quản lý thông tin một cách nhanh chóng và khái quát nhất tình hình hoạt động của gian hàng từ:

- Các số liệu thống kê tình hình hoạt động kinh doanh của gian hàng dưới dạng biểu đồ.

II. Thông tin chi tiết

- Tại màn hình kích Tổng quan, hệ thống sẽ hiển thị màn hình Tổng quan gồm 3 phần thông tin chính sau:

(1) Phần thông tin bên trái màn hình: thể hiện số liệu thống kê tình hình kinh doanh.

(2) Phần phía trên bên phải màn hình: Thể hiện số lượng "hàng tồn kho" hiện tại tại Nhà thuốc.

(3) Thể hiện số lượng hàng ''sắp hết hạn" hiện tại tại Nhà thuốc.

(4) Thể hiện số lượng hàng ''đã hết hạn" hiện tại tại Nhà thuốc.

- Các số liệu thống kê tình hình kinh doanh của gian hàng bao gồm:

  • Kết quả bán hàng hôm nay: Ghi nhận doanh thu theo số lượng hóa đơn, số phiếu trả hàng trong ngày và so sánh số liệu với ngày hôm 
  • Biểu đồ Doanh thu dạng cột

  • Biểu đồ Top 10 hàng hóa bán chạy: theo doanh thu hoặc theo số lượng

Như vậy, Nhà thuốc GPP đã thực hiện xong phần hướng dẫn sử dụng màn hình Tổng quan.

Chúc Quý khách thành công!

0589929999