Chuyển / Trả nhập hàng

Hướng dẫn sử dụng quản lý Chuyển/Trả nhập hàng

I. Xem danh sách

Tại Giao dịch (1) chọn Chuyển/Trả nhập hàng (2), màn hình hiển thị tất cả các đơn hàng Chuyển/Trả nhập hàng

 

 

II. Xem chi tiết

- Trên màn hình danh sách phiếu trả hàng nhập, chạm vào phiếu trả hàng nhập cần xem nội dung chi tiết (1)

- Hệ thống hiện thông tin chi tiết của phiếu trả hàng nhập (2)

   

III. Xóa phiếu trả hàng nhập

  • Tại màn hình chi tiết phiếu trả hàng nhập, bạn chạm vào biểu tượng   (1) -> chạm Xóa phiếu 
  • Chạm Ok để xác nhận thông tin (2) 

IV. Tìm kiếm/lọc

Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm/lọc phiếu nhập hàng theo các điều kiện: Trạng thái, Loại phiếu, Thời gian, Nhà cung cấp, sản phẩm.

V. Thêm mới trả nhập hàng

Để thêm mới trả nhập hàng bấm (1)  Màn hình hiển thị phiếu trả nhập hàng -> điền tên Nhà cung cấp (2) -> tìm danh sách các sản phẩm cần trả (3) -> nhập số lượng, giá trả lại, giảm giá (nếu có) (4) -> nhập số tiền trả NCC (5) -> Hoàn thành (6)

 

VI. Chuyển kho

Để tạo phiếu chuyển kho, bấm  màn hình hiển thị phiếu chuyển kho. Nhập tên sản phẩm cần chuyển (1) -> nhập số lượng, giá chuyển, khấu hao (2) -> nhập Kho nhận, Người nhận (3) -> Hoàn thành (4)

Như vậy, Nhà thuốc GPP đã thực hiện xong phần hướng dẫn sử dụng quản lý giao dịch Chuyển/Trả hàng nhập.

Chúc Quý khách thành công!

0589929999