Đặt hàng

Hướng dẫn sử dụng quản lý  đơn đặt hàng

Đây là tính năng trên ứng dụng Bán hàng, để tạo đơn đặt hàng mới tại danh mục Giao dịch (1) kích vào đặt hàng (2)  

Trên màn hình hiển thị thông tin các đơn đặt hàng hiện có.

Nếu muốn thêm mới 1 hoặc nhiều đơn đặt hàng nữa thì bấm dấu + đặt hàng  (1)

Màn hình chuyển sang đơn đặt hàng

Để thêm 1 hoặc nhiều đơn đặt hàng, kích vào dấu cộng cạnh đơn đặt hàng  

Tìm sản phẩm cho đơn đặt hàng hoặc tạo mới sản phẩm (1), điền thông tin cho đơn hàng (2) và Bấm đặt hàng (3)

  • Sửa đơn đặt hàng:  muốn sửa đơn đặt hàng, bấm thêm đơn đặt hàng để chuyển sang màn hình tạo đơn đặt hàng   -> bấm vảo biểu tượng giỏ hàng   (1)

Sau đó màn hình hiển thị tất cả đơn đặt hàng. Chọn đơn đặt hàng cần sửa (2)

 

-> Màn hình hiển thị chi tiết đơn đặt hàng (3) -> sửa đơn đặt hàng (4) -> Lưu (5) để hoàn tất sửa đơn đặt hàng

Sau khi bấm Lưu, màn hình sẽ hiển thị câu hỏi có muốn In/không in đơn hàng (6)

 

Nếu muốn xử lý đơn hàng, bấm Lưu và tạo hóa đơn (7)

Sau khi bấm lưu và tạo hóa đơn, màn hình chuyển sang phần hóa đơn cho đơn hàng đó -> thanh toán (8) -> bấm In/không in hóa đơn (9) để hoàn tất đơn hàng 

Như vậy, Nhà thuốc GPP đã thực hiện xong phần hướng dẫn sử dụng quản lý giao dịch Đơn đặt hàng

Chúc Quý khách thành công!

0589929999