Bắt đầu sử dụng nhà thuốc GPP

Nếu cửa hàng của bạn đồng hành cùng Nhà thuốc GPP ngay từ lúc khai trương, bạn có thể tiến hành bán hàng ngay sau khi thêm dữ liệu cho danh sách hàng hóa

- Thiết lập các thông tin về cửa hàng
- Thêm dữ liệu cho danh sách hàng hóa

Nếu cửa hàng của bạn đã tiến hành bán hàng trước khi bắt đầu sử dụng KiotViet, bạn chỉ cần thực hiện:

- Thiết lập các thông tin về cửa hàng
- Thêm thông tin cho danh sách khách hàng, danh sách nhà cung cấp (bao gồm nợ đầu kỳ nếu có)
- Thêm dữ liệu cho danh sách hàng hóa

Không cần bất kỳ thao tác cài đặt nào, bạn có thể sử dụng ngay Nhà thuốc GPP để quản lý công việc bán hàng của mình.

Chúc Quý khách thành công!

0589929999