Tài khoản

Thiết lập Tài khoản

Hướng dẫn sử dụng quản lý thông tin Tài khoản

- Để xem thông tin tài khoản đang đăng nhập, trên màn hình Quản lý/Bán hàng, bạn kích vào tên đăng nhập (1) -> kích chọn Thiết lập tài khoản (2)

- Hệ thống hiện pop-up Người dùng, tại đây bạn có thể thay đổi các thông tin:

  • Tên người dùng
  • Tên đăng nhập
  • Giới tính
  • Ngày sinh
  • Địa chỉ
  • Điện thoại
  • Email

Sau khi hoàn tất ấn Lưu.

Như vậy, Nhà thuốc GPP đã thực hiện xong phần hướng dẫn quản lý thông tin Tài khoản.

Chúc Quý khách thành công!

0589929999