Đăng xuất

Hướng dẫn Đăng xuất 

Bạn có thể Đăng xuất ra khỏi hệ thống theo 2 cách sau:

- Cách 1: Tại màn hình Quản lý, bạn kích vào tên đăng nhập (1) -> kích chọn Đăng xuất (2)

 

Cách 2: Tại màn hình Bán hàng, bạn kích vào biểu tượng  (1) -> kích chọn Đăng xuất (2)

 

Như vậy, Nhà thuốc GPP đã thực hiện xong phần hướng dẫn Đăng xuất.

Chúc Quý khách thành công!

0589929999