Báo cáo cuối ngày

Hướng dẫn xem Báo cáo cuối ngày

Để xem báo cáo cuối ngày, bạn thao tác như sau:

- Tại màn hình Bán hàng/Quản lý, chạm tab Báo cáo (1), sau đó chạm Cuối ngày(2)

- Màn hình Báo cáo cuối ngày hiện ra như sau:

I. Giao dịch hóa đơn

- Để xem giao dịch Hóa đơn tại đơn hàng muốn xem, trên màn hình Báo cáo cuối ngày, bạn chạm vào Mã hóa đơn (1) -> hệ thống hiện thông danh sách hóa đơn (2).

  

III. Giao dịch Trả hàng

- Để xem giao dịch Trả hàng, trên màn hình Báo cáo cuối ngày, bạn chạm vào Trả hàng (1) -> hệ thống hiện thông danh sách phiếu trả hàng (2).

IV. Giao dịch Chi thu

- Để xem giao dịch chi thu, trên màn hình Báo cáo cuối ngày, bạn chạm vào Chi thu (1) -> hệ thống hiện thông danh sách phiếu chi thu (2). 

- Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ tùy chỉnh ngày xem báo cáo, để thay đổi ngày xem báo cáo, bạn thao tác như sau: Tại màn hình Báo cáo cuối ngày, bạn chạm vào phần thời gian, Mối quan tâm, khách hàng, nhân viên, phương thức thanh toán sau đó hệ thống sẽ hiển thị các báo cáo tương ứng với tùy chọn.

 

Như vậy,Nhà thuốc GPP đã thực hiện xong phần hướng dẫn xem Báo cáo cuối ngày

Chúc Quý khách thành công!

0589929999