Báo cáo bán hàng

Hướng dẫn sử dụng Báo cáo bán hàng

Để xem báo cáo bán hàng, bạn thao tác như sau:

- Trên menu Báo cáo (1) -> chạm Bán hàng (2) -> hệ thống hiển thị thông tin báo cáo dưới dạng biểu đồ tổng quan (3). Báo cảo thể hiện các thông tin gồm: lợi nhuận, doanh thu, giá vốn

 - Bạn có thể thay đổi kiểu hiển thị, thời gian và bảng giá để xem thông tin tổng quát trên biểu đồ 

- Nếu muốn xuất báo cáo, bạn chọn , hệ thống sẽ tải file báo cáo về dưới dạng file Excel. Mẫu báo cáo như sau: 

Như vậy, Nhà thuốc GPP đã thực hiện xong phần hướng dẫn sử dụng Báo cáo bán hàng

Chúc Quý khách thành công!

0589929999