Báo cáo nhà cung cấp

Báo cáo nhà cung cấp

Để xem Báo cáo nhà cung cấp, Bạn thao tác như sau:

Trên thanh  Báo cáo,  nhấp chuột vào Nhà cung cấp, màn hình hiển thị chi tiết hệ thống Báo cáo nhà cung cấp, với 04 nội dung đầy đủ: Kiểu hiển thị, mối quan tâm, thời gian và  nhà cung cấp.

Với hệ thống báo cáo này thì Báo cáo nhà cung cấp hỗ trợ xem theo kiểu Biểu đồ và Báo cáo. Kiểu hiển thị Báo cáo sẽ hỗ trợ xem một số thông tin tổng quan như mã NCC, tên NCC, số lượng bán, doanh thu, giá vốn, lợi nhuận

 

Trong Báo cáo nhà cung cấp, có 03 mối quan tâm: Bán hàngHạn sử dụng và công nợ

Nhập hàng: Kiểu hiển thị, Bạn chọn Báo cáo, trong mối quan tâm, lựa chọn Bán hàng, hệ thống sẽ liệt kê đầy đủ: mã NCC, tên NCC, số lượng bán, doanh thu, giá vốn, lợi nhuận  

Hạn sử dụng: Trong mối quan tâm, Bạn lựa chọn Hạn sử dụng, hệ thống sẽ thống kê chi tiết các giao dịch liên quan đến: Mã nhà cung cấp, tên nhà cung cấp,  số lượng sản phẩm,  tổng tiền hàng

Để xem chi tiết báo cáo bấm dấu + (1) cạnh stt mã nhà cung cấp, màn hình hiển thị báo cáo chi tiết (2), bấm dấu - để ẩn.

 

  • Công nợ: Kiểu hiển thị, Bạn lựa chọn Công nợ, trong mối quan tâm, khách hàng lựa chọn Công nợ, báo cáo sẽ thống kê đầy đủ các giao dịch liên quan tới: Mã nhà cung cấp, tên nhà cung cấp,  nợ đầu kỳ, ghi nợ, ghi có, nợ cuối kỳ.

Nếu muốn xuất báo cáo, bạn chọn hệ thống sẽ tải file báo cáo về dưới dạng file Excel. Mẫu báo cáo như sau: 

Như vậy, Nhà thuốc GPP đã thực hiện xong phần hướng dẫn sử dụng Báo cáo Nhà cung cấp.

Chúc Quý khách thành công!

0589929999