Báo cáo hàng hóa

Báo cáo hàng hóa

Để xem Báo cáo cuối ngày, bạn thao tác như sau:

Trên thanh Menu, chọn Báo cáo (1), nhấp chuột vào Hàng Hóa (2)

:

Tìm kiếm báo cáo theo kiểu hiển thị, mối quan tâm, sản phẩm, trạng thái:

Với hệ thống báo cáo này thì Báo cáo hàng hóa hỗ trợ xem theo kiểu Biểu đồ và Báo cáo.

Các mối quan tâm trong hàng hóa gồm: bán hàng, xuất nhập tồn, xuất nhập tồn chi tiết, lịch sử xuất/nhập, hạn sử dụng

  • Bán hàng: Trong mối quan tâm, Bạn chọn Bán hàng, hệ thống sẽ thống kê chi tiết các số liệu liên quan đến Mã sản phẩm, tên sản phẩm, số lượng bán, doanh thu, số lượng trả, giá trị trả, doanh thu thuần.

  • Xuất nhập tồn: Trong mối quan tâm, bạn lựa chọn Xuất nhập tồn, hệ thống sẽ thống kê đầy đủ các thông tin liên quan đến: Mã hàng, tên hàng, tồn đầu kỳ, giá trị đầu kỳ, số lượng nhập, giá trị nhập, số lượng xuất, giá trị xuất,…

  • Xuất nhập tồn chi tiết: Trong mối quan tâm, Bạn lựa chọn Xuất nhập tồn chi tiết, báo cáo sẽ thống kê chi tiết các thông tin về: mã sản phẩm, tên sản phẩm, tồn đầu kỳ, giá trị đầu kỳ, nhập/xuất (NCC, kiểm kho, trả, chuyển kho)

 

  • Lịch sử xuất nhập: Trong mối quan tâm, Bạn lựa chọn Lịch sử xuất nhập, hệ thống sẽ hiển thị đầy đủ báo cáo danh sách lịch sử xuất nhập từ: mã phiếu, mã sản phẩm, tên sản phẩm, số lượng thay đổi, ngày tạo

 

  • Hạn sử dụng: Trong mối quan tâm, Bạn lựa chọn Hạn sử dụng, thời gian hết hạn, hệ thống sẽ cập nhật báo cáo theo mã sản phẩm, tên sản phẩm, loại, số lượng, tổng tiền hàng

.

 

  • Xuất file báo cáo, bạn bấm vào  , file báo cáo sẽ được tải về dưới dạng file excel theo mẫu

Như vậy,Nhà thuốc GPP đã thực hiện xong phần hướng dẫn xem Báo cáo hàng hóa

Chúc Quý khách thành công!

0589929999