Báo cáo nhân viên bán hàng

Hướng dẫn xem Báo cáo Nhân viên bán hàng

Để xem báo cáo nhân viên bán hàng, bạn thao tác như sau:

- Tại màn hình Bán hàng/Quản lý, chạm tab Báo cáo (1), sau đó chạm Nhân viên bán hàng(2)

- Màn hình Báo cáo nhân viên bán hàng hiện ra như sau:

Trên thanh  Báo cáo,  nhấp chuột vào Nhân viên bán hàng, màn hình hiển thị chi tiết hệ thống Báo cáo nhân viên bán hàng, với 03 nội dung đầy đủ: Kiểu hiển thị, nhân viên và thời gian. Với hệ thống báo cáo này thì Báo cáo nhân viên bán hàng hỗ trợ xem theo kiểu Biểu đồ và Báo cáo. Kiểu hiển thị Báo cáo sẽ hỗ trợ xem một số thông tin tổng quan như thời gian, sản phẩm, tổng số lượng và tổng tiền hàng.

Kiểu hiển thị Biểu đồ sẽ hỗ trợ xem một số thông tin tổng quan như Doanh thu thuần. 

Như vậy,Nhà thuốc GPP đã thực hiện xong phần hướng dẫn xem Báo cáo nhân viên bán hàng

Chúc Quý khách thành công!

0589929999