Báo cáo khách hàng

Báo cáo Khách hàng

Để xem Báo cáo Khách hàng, Bạn thao tác như sau:

Trên thanh  Báo cáo,  nhấp chuột vào Khách hàng, màn hình hiển thị chi tiết hệ thống Báo cáo khách hàng, với 04 nội dung đầy đủ: Kiểu hiển thị, mối quan tâm, thời gian và  nhà cung cấp.

Với hệ thống báo cáo này thì Báo cáo khách hàng hỗ trợ xem theo kiểu Biểu đồ và Báo cáo. Kiểu hiển thị Báo cáo sẽ hỗ trợ xem một số thông tin tổng quan như mã Khách hàng, tên khách hàng,  doanh thu, giá trị trả, doanh thu thuần

Trong Báo cáo khách hàng, có 03 mối quan tâm: Bán hàngLợi nhuận và công nợ

Bán hàng: Kiểu hiển thị, Bạn chọn Báo cáo, trong mối quan tâm, lựa chọn Bán hàng, hệ thống sẽ liệt kê đầy đủ: mã khách hàng, tên khách hàng, doanh thu,giá trị trả, doanh thu thuần

Lợi nhuận: Trong mối quan tâm, Bạn lựa chọn Lợi nhuận, hệ thống sẽ thống kê chi tiết các giao dịch liên quan đến: Khách hàng, tổng tiền hàng, giảm giá, doanh thu, giá trị trả, doanh thu thuần, tổng giá vốn, lợi nhuận gộp 

Hạn sử dụng: Trong mối quan tâm, Bạn lựa chọn Hạn sử dụng, hệ thống sẽ thống kê chi tiết các giao dịch liên quan đến: Mã nhà cung cấp, tên nhà cung cấp,  số lượng sản phẩm,  tổng tiền hàng

Công nợ: Kiểu hiển thị, Bạn lựa chọn Công nợ, trong mối quan tâm, khách hàng lựa chọn Công nợ, báo cáo sẽ thống kê đầy đủ các giao dịch liên quan tới: Mã khách hàng, tên khách hàng,  nợ đầu kỳ, ghi nợ, ghi có, nợ cuối kỳ.

Nếu muốn xuất báo cáo, bạn chọn hệ thống sẽ tải file báo cáo về dưới dạng file Excel. Mẫu báo cáo như sau:

 

Như vậy, Nhà thuốc GPP đã thực hiện xong phần hướng dẫn sử dụng Báo cáo Khách hàng.

Chúc Quý khách thành công!

0589929999