Cửa hàng

Hướng dẫn sử dụng Thiết lập cửa hàng

- Để thiết lập cửa hàng, tại màn hình, từ menu Thiết lập  (1), bạn chọn Cửa hàng (2)

- Hệ thống sẽ hiển thị màn hình thiết lập cửa hàng như sau:

 

- Màn hình hiển thị tất cả cửa hàng hiện có. Để sửa thông tin cửa hàng, bấm sửa (3)

Những thông tin cần sửa gồm:

  • Tên cửa hàng
  • Email
  • Số điện thoại
  • Loại
  • Địa chỉ

Sau khi hoàn tất các thông tin, bấm Lưu.

Như vậy, Nhà thuốc GPP đã thực hiện xong phần hướng dẫn sử dụng tính năng Thiết lập cửa hàng.

Chúc Quý khách thành công!

0589929999