Loại sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng Loại sản phẩm

- Để thiết lập Loại sản phẩm, tại màn hình, từ menu Thiết lập  (1), bạn chọn Loại sản phẩm (2)

- Hệ thống sẽ hiển thị màn hình thiết lập Loại sản phẩm như sau:

- Màn hình hiển thị tất cả Loại sản phẩm hiện có. Để sửa thông tin Loại  sản phẩm, bấm sửa (3)

Những thông tin cần sửa gồm:

  • Tên loại thuốc
  • Tích  nếu là thuốc

Sau khi hoàn tất các thông tin, bấm Lưu.

Như vậy, Nhà thuốc GPP đã thực hiện xong phần hướng dẫn sử dụng tính năng Thiết lập Loại sản phẩm.

Chúc Quý khách thành công!

0589929999