Nhóm sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng Nhóm sản phẩm

- Để thiết lập Nhóm sản phẩm, tại màn hình, từ menu Thiết lập  (1), bạn chọn Nhóm sản phẩm (2)

- Hệ thống sẽ hiển thị màn hình thiết lập Nhóm sản phẩm như sau:

- Màn hình hiển thị tất cả Nhóm sản phẩm hiện có. Để sửa thông tin Nhóm sản phẩm, bấm sửa (3)

Những thông tin cần sửa gồm:

  • Tên nhóm
  • Loại

Sau khi hoàn tất các thông tin, bấm Lưu.

Như vậy, Nhà thuốc GPP đã thực hiện xong phần hướng dẫn sử dụng tính năng Thiết lập Nhóm sản phẩm.

Chúc Quý khách thành công!

0589929999