Tủ/ Ngăn tủ

Hướng dẫn sử dụng Tủ/Ngăn tủ

- Để thiết lập Tủ/Ngăn tủ, tại màn hình, từ menu Thiết lập  (1), bạn chọn Tủ/Ngăn tủ (2)

- Hệ thống sẽ hiển thị màn hình thiết lập Tủ/Ngăn tủnhư sau:

- Màn hình hiển thị tất cả Tủ/Ngăn tủ hiện có. Để sửa thông tin Tủ/Ngăn tủ, bấm sửa (3)

Những thông tin cần sửa gồm:

  • Tên tủ

Sau khi hoàn tất các thông tin, bấm Lưu.

Như vậy, Nhà thuốc GPP đã thực hiện xong phần hướng dẫn sử dụng tính năng Thiết lập Tủ/Ngăn tủ.

Chúc Quý khách thành công!

0589929999