Thương hiệu

Hướng dẫn sử dụng Thương hiệu

- Để thiết lập thương hiệu, tại màn hình, từ menu Thiết lập  (1), bạn chọn Thương hiệu(2)

- Hệ thống sẽ hiển thị màn hình thiết lập Thương hiệu như sau:

- Màn hình hiển thị tất cả thương hiệu hiện có. Để sửa thông tin thương hiệu, bấm sửa (3)

Những thông tin cần sửa gồm:

  • Tên thương hiệu

Sau khi hoàn tất các thông tin, bấm Lưu.

Như vậy, Nhà thuốc GPP đã thực hiện xong phần hướng dẫn sử dụng tính năng Thiết lập Thương hiệu.

Chúc Quý khách thành công!

0589929999